Nationale activiteiten

Activiteitenagenda van de federatie van Vrouwenclubs Lyceumclubs

2021
27-28 septemberBCI-vergadering per Zoom
8 novemberNajaarsvergadering Federatie via Zoom
13 decemberKerstbijeenkomst LC Groningen
15 decemberKerstlunch Amsterdam
15 decemberKerstlunch Nijmegen (geannuleerd)
2022 
3 januari Verjaardag LC Amsterdam (1923)
4 januariNieuwjaarsbijeenkomst LC Groningen (geannuleerd)
5 januariNieuwjaarsbijeenkomst LC Nijmegen (geannuleerd)
6 januariNieuwjaarsreceptie/diner LC Amsterdam (geannuleerd)
10 januariZoomlezing over Constance Smedley door LC Bretagne-Nord (jumelage LC Amsterdam) voor de drie LC clubs
15 januariLC’s artikel Newsletter in drie talen inzenden aan de Federatie (LC Groningen is aan de beurt)
1 februari Vervaldag contributiebetaling LC’s aan de Federatie
24 februari Verjaardag LC Nijmegen (1925)
28 februariSluitingsdatum inzenden kopij Int. Bulletin (in drie talen) door Federatie
1 maartVervaldag contributiebetaling Federatie aan IALC (peildatum 01-01-22)
29 maartALV LC Groningen
4 aprilJaarvergadering Federatie
12 aprilPaasbijeenkomst LC Groningen
17 en 18 april Pasen
21 aprilALV LC Amsterdam
22 t/m 29 meiIALC congres in Rabat, Marokko, incl. pre- en posttour
23, 24 en 27 meiBCI-vergadering
5 en 6 juniPinksteren
13 juniVerjaardag LC Groningen (1929)
15 juli LC’s artikelen Newsletter in het Nederlands inzenden aan de Federatie (LC Nijmegen)
 31 augustusSluitingsdatum inzenden kopij Newsletter (in drie talen) door Federatie
 10 septemberVerjaardag Federatie  (1930)
  
  

Activiteiten van de drie clubs