National Activities

Diary of events of the Federation of the Dutch Lyceum Clubs

2024
3 januariVerjaardag LC Amsterdam (1923)
15 januariLC’s artikel Newsletter in het Nederlands inzenden aan de Federatie (LC Nijmegen is aan de beurt)
1 februariVervaldag contributiebetaling LC’s aan de Federatie
24 februariVerjaardag LC Nijmegen (1925)
28 februariSluitingsdatum inzenden kopij Newsletter (in drie talen) door Federatie
1 maartVervaldag contributiebetaling Federatie aan IALC (peildatum 01-01-24)
19 maartPaasbijeenkomst (LC Groningen)
8 aprilJaarvergadering Federatie
28 t/m 30 meiCulturele Dagen in Bordeaux
13 juniVerjaardag LC Groningen (1929)
20 juniVerjaardag Constance Smedley (1876)
15 juliLC’s artikelen Newsletter in het Nederlands inzenden aan de Federatie (LC Amsterdam is aan de beurt)
31 aug.Sluitingsdatum inzenden kopij Newsletter (in drie talen) door Federatie
10 septVerjaardag Federatie  (1930)
26 septContactdag (LC Groningen)

Activities of the three clubs