National Activities

Diary of events of the Federation of the Dutch Lyceum Clubs

2023
3 januariVerjaardag LC Amsterdam (1923)
10 januariNieuwjaarsborrel LC Groningen
12 januariNieuwjaarsreceptie LC Amsterdam
15 januariLC’s artikel Newsletter in het Nederlands inzenden aan de Federatie (LC Amsterdam is aan de beurt)
1 februariVervaldag contributiebetaling LC’s aan de Federatie
24 februariVerjaardag LC Nijmegen (1925)
28 februariSluitingsdatum inzenden kopij Newsletter (in drie talen) door Federatie
1 maartVervaldag contributiebetaling Federatie aan IALC (peildatum 01-01-23)
14 maart ALV LC Groningen
25 maartPaasbijeenkomst LC Groningen
29 maartALV LC Nijmegen
31 maart
1 april
Eeuwfeest LC Amsterdam
5 aprilJaarvergadering Federatie
11 t/m 14 meiCulturele Dagen in Athene
13 juniVerjaardag LC Groningen (1929)
28 juniALV LC Amsterdam
15 juliLC’s artikelen Newsletter in het Nederlands inzenden aan de Federatie (LC Groningen is aan de beurt)
31 aug.Sluitingsdatum inzenden kopij Newsletter (in drie talen) door Federatie
9 t/m 11 sept.Uitwisseling LC Nijmegen met jumelage-club LC Frankfurt Rhein-Main in Wiesbaden
10 sept.Verjaardag Federatie  (1930)
20 sept.Contactdag (LC Groningen)
11 dec.Kerstbijeenkomst LC Groningen

Activities of the three clubs