De CONTACTDAG Federatie van Nederlandse Vrouwenclubs Lyceumclubs

wordt dit jaar op 26 september door LC Amsterdam georganiseerd.

Het programma zie er als volgt uit:

12 uur ontvangst en lunch in de Koninklijke Industriële Groote Club (KIGC), Dam 27 te Amsterdam. We gaan te voet van de KIGC naar de vertreksteiger voor de boten: 10 – 15 minuten lopen.
13.45 tot 14.30 uur: transport per salonboot, vanaf steiger voor het Victoria Hotel naar steiger voor het  H’Art Museum (voorheen Hermitage).

Optie 1: expositie Kandinsky
14.30 tot 15.45 uur: Rondleiding expositie Kandinsky, toegang met museumkaart gratis; zonder kaart is entree voor eigen rekening.
15.45 tot 16.15 uur: Bezoek Holocaust Namenmonument
We gaan te voet van het Namenmonument naar Pension Homeland: 20 minuten lopen.
16.45 tot 18.30 uur: Napraten en afscheid met drankjes en hapjes, Pension Homeland, aan de binnenhaven van het Marineterrein.

Optie 2: bezoek nieuwe Holocaust Museum
14.30 tot 14.50 uur: Bezoek Holocaust Namenmonument
15.15 tot 16.30 uur: Bezoek Holocaust Museum (rondleiding niet nodig), toegang met museumkaart gratis; zonder kaart is entree voor eigen rekening.
We gaan te voet van het Museum naar Pension Homeland: 20 minuten lopen.
16.50 tot 18.30 uur: Napraten en afscheid met drankjes en hapjes, Pension Homeland, aan de binnenhaven van het Marineterrein.

Vanaf Pension Homeland kan men per bus 22 of 26 op eigen gelegenheid terug naar het Centraal Station (2 haltes, ca. 10 minuten). Te voet is ook goed te doen: ca. 25 minuten lopen lang het IJ.

Er kunnen maximaal 60 personen deelnemen aan de Contactdag, dat wil zeggen 20 leden van iedere Lyceumclub. De kosten voor deelname bedragen € 60,00 voor de hele dag.
De leden van de clubs in Groningen en Nijmegen melden zich aan, onder opgave van hun keuze voor optie 1 (Kandinsky) of optie 2 (Holocaust Museum) bij de secretaris van hun club en betalen € 60 aan hun eigen penningmeester. De aantallen deelnemers per optie worden uiterlijk op 1 augustus door iedere club doorgegeven aan de secretaris van club Amsterdam, amsterdam@lyceumclub.nl

Leden van club Amsterdam melden zich aan, onder vermelding van optie 1 (Kandinsky) of optie 2 (Holocaust Museum) bij het secretariaat, amsterdam@lyceumclub.nl. Betaling dient pas plaats te vinden nadat men bericht heeft gekregen dat er plaats is. 

Let op: Vergeet je museumkaart niet!! 
Aanmelding vóór 1 augustus 2024 noodzakelijk, maximaal twintig leden per club en alles onder voorbehoud. Eventuele afmeldingen na 1 augustus via het secretariaat van LC Amsterdam. 
Voor activiteiten waarvoor toezeggingen aan derden zijn gedaan, krijgt men geen geld terug na afmelding.


LUSTRA  


Amsterdam

Op 31 maart en 1 april 2023 werd het 100-jarige bestaan van LC Amsterdam gevierd.

 

Groningen

Het 18de Lustrum van de LC Groningen werd op 4 juni 2019 gevierd.


Het toneelstuk “De verbazingwekkende en absurde Constance Smedley”, gebaseerd op haar leven en vertaald door Madeleine v.d. Vlist, is in een korte versie opgevoerd op die dag.