CONTACTDAGEN

Het contact tussen de leden van de drie clubs wordt bevorderd door een jaarlijkse Contactdag, beurtelings georganiseerd door één van de drie Lyceumclubs van Nederland. Deze dag heeft als doel de leden van de drie Lyceumclubs met elkaar in contact te brengen.

Industrieele Groote Club

CONTACTDAG  woensdag 22 september 2021

LC Amsterdam is opnieuw bereid de Contactdag 2021 te organiseren.


Federatie Golfdag 21 september 2021
op BurgGolfbaan De Purmer in Purmerend

Het is de bedoeling om de Federatie Golfdag in 2021 te houden op 21 september, de dag voorafgaand aan de Contactdag op 22 september 2021 in Amsterdam.
Te zijner tijd ontvangen we alle bijzonderheden hierover. 


LUSTRA
Groningen

Het 18-de lustrum van de Groningsche Vrouwenclub Internationale Lyceumclub is feestelijk gevierd op 4 juni 2019.


Het toneelstuk, gebaseerd op het leven van Constance Smedley, vertaald door Madeleine v. d. Vlist, is op die dag in verkorte versie opgevoerd.