International Association of Lyceum Clubs

Muriel Hannart
intern. president
Monique Gächter vicepresident
noordelijk halfrond
Marilyn Mackinder
vicepresident
zuidelijk halfrond
Marianne Amodio Mettraux
Penningmeester
Annie Formont
intern. secretaris

Het hoogste orgaan van de IALC is de Internationale Raad. De Internationale Raad komt éénmaal in de drie jaar bij elkaar en bestaat uit gedelegeerden van nationale federaties van Lyceumclubs: het aantal gedelegeerden per federatie is afhankelijk van het ledenaantal van de betreffende clubs. Voorzitter is de internationale president. Tijdens deze driejaarlijkse bijeenkomst – in mei 2022 tijdens het Congres in Marokko – worden de nieuwe internationaal president en twee vicepresidenten (één voor het noordelijk en één voor het zuidelijk halfrond) gekozen voor de komende drie jaar. De internationaal president wijst een secretaris aan.

International Central Bureau

Het International Central Bureau (ICB) is het uitvoerende orgaan van de IALC en wordt gevormd door het internationale bestuur en de nationale federatiepresidenten: statutair is het ICB tijdens haar ambtsperiode gevestigd in het land van de president, sinds 1 juli 2019 in Frankrijk. Het ICB komt minimaal één maal per jaar bijeen tezamen met de archivaris, de redacteur van het International Bulletin, de webmaster van de IALC-website en de voorzitter van de congrescommissie van het volgend congres. Alle rapportages zijn in het Engels, Frans en Duits; de voertaal is Engels.