International Association of Lyceum Clubs

De Internationale Associatie van Lyceumclubs (IALC) is het overkoepelend orgaan voor alle internationale Lyceumclubs in de wereld en is gevestigd in Zwitserland.

De internationale organisatie wordt bestuurd door een president, een vicepresident voor het noordelijk halfrond, een vicepresident voor het zuidelijk halfrond, een secretaris en een penningmeester.

Muriel Hannart
intern. president
Monique Gächter vicepresident
noordelijk halfrond
Marilyn Mackinder
vicepresident
zuidelijk halfrond
Marie-France Thouard
intern. penningmeester

Annie Formont
intern. secretaris

Het hoogste orgaan van de IALC is de Internationale Raad. De Internationale Raad komt éénmaal in de drie jaar bij elkaar en bestaat uit gedelegeerden van nationale federaties van Lyceumclubs: het aantal gedelegeerden per federatie is afhankelijk van het ledenaantal van de betreffende clubs. Voorzitter is de internationale president. Tijdens deze driejaarlijkse bijeenkomst – in mei 2022 tijdens het Congres in Marokko – worden de nieuwe internationaal president en twee vicepresidenten (één voor het noordelijk en één voor het zuidelijk halfrond) gekozen voor de komende drie jaar. De internationaal president wijst een secretaris en penningmeester aan.

Bureau Central International

Het Bureau Central International (BCI) is het uitvoerende orgaan van de IALC en wordt gevormd door het internationale bestuur en de nationale federatiepresidenten: statutair is het BCI tijdens haar ambtsperiode gevestigd in het land van de president, sinds 1 juli 2019 in Frankrijk. Het BCI komt minimaal één maal per jaar bijeen tezamen met de archivaris, de redacteur van het International Bulletin, de webmaster van de IALC-website en de voorzitter van de congrescommissie van het volgend congres. Alle rapportages zijn in het Engels, Frans en Duits; de voertaal is Engels.